Browsing Tag

باکتری در آب

یک لیوان آب چقدر میتواند باکتری داشته باشد و آیا خطرناک است

یک لیوان آب میتواند شفا بخش باشد یا میتواند عامل مریضی باشد و تا حالا شده فرض کنید این باکتری میتواند از لوله آب شهری به وجود آمده باشد و در تمام خانه ها این باکتری در آب باشد .سایت یک مهاجر را دنبال کنید تا در مورد این مطلب علمی توضیحات…