Browsing Tag

قصر در اسپانیا

قصر الحمرا چه نوع قصری است و آیا این قصر متعلق به مسلمانان است؟

قصر الحمرا یکی از زیباترین قصرهای کشور اسپانیا است که از نظر بزرگی میتوان گفت امکان گم شدن در ان وجود دارد و این قصر بزرگ با آثار هنری زیبایش میتواند جاذبه گردشگری خیلی عالیی باشد .سایت یک مهاجر این قصر عالی را برای شما دوستان توضیح میدهد…