Browsing Tag

مسجد جامع شافعی

مسجد جامع شافعی کرمانشاه از دید تاریخ

مسجد جامع شافعی کرمانشاه از دید تاریخ مطلب گردشگری امروز به یکی از مساجد اسلامی بنام مسجد جامع شافعی کرمانشاه مرتبط است. مسجد جاع شافعی کرمانشاه که تصاویر زیبایی از آن برای شما قرار داده شده است نشان دهنده شکوه معماری سالامی ایرانیان…