Browsing Tag

تابستان را کمتر کنید

صرفه جویی در تابستان با کشیدن ساعت به عقب چگونه است

صرفه جویی یکی از عواملی است که در هر زمان و مکان باعث بهتر زندگی کردن انسان میشود حالا چگونه در تابستان با کشیدن ساعت به مدت 1 ساعت از مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. سایت مهاجر این مطلب علمی را در اختیار شما دوستان قرار میدهد صرفه جویی در…