Browsing Tag

تصاویر آبشار برغمد

آبشار برغمد

آبشار برغمد سبزوار در استان خراسان رضوی واقع است. این آبشار فصلی در ۳۰ کیلومتری سبزوار در جاده اسفراین واقع است. در این مسیر و قبل از روستای بید، یک دوراهی است که به سمت آبشار برغمد می رود.با توجه به طبیعت خشک منطقه، این آبشار در بین اهالی…